X
GO
en-UStr-TR
Makaleler

Yüksek Denetim Kurumları ve Etik Denetim - Yaşar UZUN

Kamu İdarelerinde Etik Yönetim Altyapısı ve Değerlendirilmesi - Yaşar UZUN

Abdülkadir Mahmutoğlu - Etik ve Ahlak: Benzerlikler -Farklılıklar ve İlişkiler

Aydın Usta - Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlülüğüne Yönelik Bir Değerlendirme - 2010

Aydın Usta - Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlâk

Bilal Eryılmaz - Etik Kültürü Geliştirmek - 2008

Bilal Eryılmaz - Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik - 2011

Cüneyt Yüksel - Kamu Hizmetinde Etik ve Çıkar Çatışması - 2005

Cüneyt Yüksel - Türk Kamu Yönetiminde Etik Mevzuatı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri - 2005

Erdoğan Kesim - Bir Etik Davranış İlkesi Olarak Hesap Verebilirlik (Hesap Verme Sorumluluğu) - 2005

H. Serkan Akıllı -Kamu Personepnin Etik İlkelere Verdikleri Önem Derecesi ve Etik İhlallerinin Bildirimi Konusundaki Görüşleri - 2013

Hapl Saylı - Yönetsel Etik ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz - 2007

İbrahim Arap - “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının “Yeni” Kurumu

Kemal Atmaca - İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik - 2010

Kemal Özsemerci - Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Altyapısı - 2005

M. Hakan Özbaran - Yolsuzluk ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslararası Örgütler ve Birimler - 2003

Mehmet Akgün - Kutadgu Bipg'de Ahlak - 1997

Mehmet Yüksel - Modernleşme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış - 2002

Muharrem Kılıç - Hukuk ve Ahlak İlişkisinin Temellendirilmesi ve Ayrım Kriterlerinin Analizi

Murat Okçu - Kamu Yönetimi ve Ahlak: Yönetsel Ahlak Üzerine Düşünmek mi Yoksa Modern Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek mi? - 2008

Murat Özdemir - Kamu Yönetiminde Etik - 2008

Mustafa Demirci - Türkiye’de Kamu Yönetiminde Reform Sürecinde Etik Yapılanma - 2008

Mustafa Lütfi Şen - Kamu Görevlilerini Yoldan Çıkaran Bubi Tuzakları: Hediye ve Kişisel Kullanım Amacıyla Yapılan Bağışlar - 2005

Namık Kemal Öztürk - Kamu Yöneticilerinin Kararlarında Etik Değerler - 1998

Orhan Gökçe - Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Dışı Davranış Algısı - 2011

Raci Kılavuz - Etik Sistemleri ve Kamu Yönetimi Etiği Açısından Görünümleri - 2004

Rafet Çevikbaş - Yönetimde Etik ve Yozlaşma - 2006

Seyit Koçberber - Dünyada ve Türkiye’de Denetim Etiği - 2008

Uğur Sökmen - Devlet Memuruna Hediye Rüşvet (mi)dir? - 2011

Yaşar Uzun - Kamu İdarelerinde Etik Yönetim - 2011

Yusuf Esmer- Banka İşletmelerinde Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Ziraat Bankası Örneği