X
GO
en-UStr-TR
Yürütülmekte Olanlar

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı. Sivil Toplum Kuruluşlarını Yolsuzluğun Önlenmesine Yönelik projeler yapmaları konusunda teşvik etmek amacıyla yayınlanan teklif çağrısı kapsamında 500.000 Euro'luk hibe dağıtılacak. Programın amacı Türkiye toplumunun yolsuzlukla mücadele ve etik konularındaki farkındalığını artırmak olarak belirlendi. Program kapsamında yapılacak projelerin hizmet alıcıların etik ve yolsuzlukla mücadele konularındaki farkındalığını artırmak ve etik ve yolsuzlukla mücadele alanlarında savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerine yönelik olacak. Projelerde sağlanacak hibe en az 40.000 Euro en fazla 80.000 Euro olarak belirlendi.

Hibe faydalanıcıları için tam rehbere www.webgate.ec.europa.eu ve www.cfcu.gov.tr sitelerinden ulaşılabilir.

 

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı Açıklamalar I

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı (CFCU/TR2012/0123.01-02 - EuropeAid/136141/ID/ACT/TR) kapsamında “Açıklamalar” ve “Clarifications (Açıklamalar)” dokümanının resmi olmayan Türkçe çevirisi yayımlanmıştır.

www.mfib.gov.tr 1 ve www.mfib.gov.tr 2

 

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı Açıklamalar II

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı (CFCU/TR2012/0123.01-02 - EuropeAid/136141/ID/ACT/TR) kapsamında yayımlanmış olan “Clarifications-II” (Açıklamalar-II) dokümanı ve resmi olmayan Türkçe çevirisi yayımlanmıştır.

Ekte sunulmuştur.