X
GO
en-UStr-TR
Tamamlanmış Olanlar

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı. Sivil Toplum Kuruluşlarını Yolsuzluğun Önlenmesine Yönelik projeler yapmaları konusunda teşvik etmek amacıyla yayınlanan teklif çağrısı kapsamında 500.000 Euro'luk hibe dağıtılacak. Programın amacı Türkiye toplumunun yolsuzlukla mücadele ve etik konularındaki farkındalığını artırmak olarak belirlendi. Program kapsamında yapılacak projelerin hizmet alıcıların etik ve yolsuzlukla mücadele konularındaki farkındalığını artırmak ve etik ve yolsuzlukla mücadele alanlarında savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerine yönelik olacak. Projelerde sağlanacak hibe en az 40.000 Euro en fazla 80.000 Euro olarak belirlendi.

Hibe faydalanıcıları için tam rehbere www.webgate.ec.europa.eu ve www.cfcu.gov.tr sitelerinden ulaşılabilir.

 

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı Açıklamalar I

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı (CFCU/TR2012/0123.01-02 - EuropeAid/136141/ID/ACT/TR) kapsamında “Açıklamalar” ve “Clarifications (Açıklamalar)” dokümanının resmi olmayan Türkçe çevirisi yayımlanmıştır.

www.mfib.gov.tr 1 ve www.mfib.gov.tr 2

 

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı Açıklamalar II

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı (CFCU/TR2012/0123.01-02 - EuropeAid/136141/ID/ACT/TR) kapsamında yayımlanmış olan “Clarifications-II” (Açıklamalar-II) dokümanı ve resmi olmayan Türkçe çevirisi yayımlanmıştır.

Ekte sunulmuştur.

 

Proje Çıktıları

Etik Platformun İşlevinin Geliştirilmesi Teknik Rapor

Türkiye'de Etik ve Dürüstlükle İlgili Ulusal Kamu Yönetimi Mevzuatının Gözden Geçirilmesi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Etkinliğinin Değerlendirilmesi Saha Araştırması Raporu

Türkiye'nin Ulusal Etik ve Dürüstlük sistemi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunun bu Sistemdeki Rolünün Gözden Geçirilmesi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Ombudsman Arasındaki İlişki

İç Kontrol ve Etik İlişkisi Çerçevesinde Kamu Kurumlarında Etik Kültürünün Benimsenmesinde İç Denetçilerin rolü

Etik Kültürünün Kurumlarda Geliştirilmesinde İş Etiği ve Kamu Etiği İlşkisi

Farklı ülkelerdeki Etik Kurul İncelemeleri

Milli Eğitim Bakanlığı Etik Eylem Planı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Etik Eylem Planı (Neslihan Karataş)

İşveren ve İşçi İş Etiği Anket Uygulaması

Toplum Etiği Anket Sonuç Raporu

İlkokul Çocuklarının Etik Algılarının Değerlendirilmesi Araştırması

Ortaokul Çocuklarının Etik Algılarının Değerlendirilmesi Araştırması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli ve Paydaşlarının Etik Davranış Algısı 

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli ve Paydaşlarının Etik Davranış Algısı Araştırması