X
GO
en-UStr-TR
Kurul Başkan ve Üyeleri

• Köksal TOPTAN Başkan (Bakan)

• Asım AYKAN Üye (İl Belediye Başkanı)

• Selçuk HONDU Üye (Danıştay)

• Ahmet KARAYİĞİT Üye (Yargıtay)

• Ömer Faruk DOĞAN Üye (Sayıştay

• Ahmet Haluk DURSUN Üye (Müsteşar)

• Ahmet DEMİROK Üye (Büyükelçi)

• Ziyaeddin AKBULUT Üye (Vali)

• Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Üye (Öğretim Üyesi)

• Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Üye (Öğretim Üyesi)

• İbrahim BURKAY Üye (Kamu Kur. Nit. Mes. Kuruluşu)