X
GO
en-UStr-TR
Etik Platform

Etik stratejilerin geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etik farkındalığı güçlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etik kültürün gelişimine katkı yapması amacıyla oluşturulan Etik Platformu ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sendikaların etik kültürün geliştirilmesi kapsamında işbirliği yaptığı bir mekanizma kurulmuştur. Dönemsel olarak Etik Platform üyesi kurum ve kuruluşlar bir araya gelmekte ve etik kültürün geliştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir.


Platform Üyeleri

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)

Sayıştay

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Maliye Bakanlığı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Milli Eğitim Bakanlığı

Uluslararası Şeffaflık Derneği

Sağlık Bakanlığı

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Türkiye Biyoetik Derneği

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Toplumsal Etik Derneği

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER)

Kamu İhale Kurumu

Sayıştay Denetçileri Derneği  (SAYDER)

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER)

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Felsefe Kurumu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Kamu Harcamaları İzleme Platformu

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen)

İnsan Hakları Ortak Platformu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş)

Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)


Platform Toplantıları

7. Etik Platformu Toplantısı (05 Temmuz 2017)

6. Etik Platformu Toplantısı (12 Aralık 2016)

5. Etik Platformu Toplantısı (04 Ağustos 2016)


Platform Raporları ve Araştırmalar

-