X
GO
en-UStr-TR
İlgili Bağlantılar

Ulusal Kuruluşlar

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Şeffaflık Derneği

Toplumsal Etik Derneği

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER)

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı

Türkiye Biyoetik Derneği

ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi

Türkiye Felsefe Kurumu

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)


Uluslararası Kuruluşlar

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

OECD Sigma (Support for Improvement in Governance and Management)

OECD “Ethics and Corruption in the Public Sector

Council of Europe “Legal Cooperation"

Council of Europe “Action Against Economic Crime”

GRECO

United Nations “Governance and İnstitution - Building”


Dünya'daki Benzer Kurumlar

Hollanda Ulusal Etik Ofisi (The Netherlands National Integrity Office)

Hollanda Ombudsmanı

Japonya Kamu Etik Kurulu ( National Public Service Ethics Board)

Letonya Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (Corruption Prevention and Combatting Bureau)

Letonya Ombudsmanı

İrlanda Kamuda Standartlar Komisyonu (Standards in Public Office Commission)

ABD Kamu Etik Ofisi (United States Office of Government Ethics)

İngiltere Kamu Yaşamında Standartlar Komitesi (Committee on Standards in Public Life)

Hong Kong-ICAC- Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu (Independent Commission Against Corruption)

Avustralya ICAC- Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu (Independent Commission Against Corruption)

Butan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (Anti-Corruption Commission of Bhutan)

VOLKSANWALTSCHAFT (Avusturya Ombudsmanlık Birimi)

Federal Bureau Of Antı-Corruptıon (BAK)


Diğer Linkler

Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi- Project on Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey

Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International)

Küresel Dürüstlük Kuruluşu (Global Integrity)

Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA)

Birleşmiş Milletler Kamu Yönetimi AĞI

Office of the Prime Minister of Malaysia / Code of Ethics

OECD Yabancı Rüşvetle Mücadele ve Türkiye İncelemeleri