X
GO
en-UStr-TR
Etik Platformu'nun 7. Toplantısı Yapıldı (05.07.2017)

Etik Platformu'nun 7. Toplantısı Yapıldı (05.07.2017)

Kamu kurumlarımızda etik farkındalığın artırılması amacıyla, Kurulumuz ile kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği halinde çalıştığı Etik platformu'nun 7. toplantısı 05.07.2017 tarihinde Ankara Point Hotel'de düzenlendi.

Etik Hikaye Kitapları Çalıştayı (21 Şubat 2017)

Etik Hikaye Kitapları Çalıştayı (21 Şubat 2017)

“Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” konulu proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri için etik değerleri vurgulayan hikâye kitaplarının konunun uzmanları tarafından hazırlanması ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden olmak üzere toplam 2.000 öğrencinin etik bilgi ve algılarının anket yoluyla ölçülmesini içeren iki farklı aktivite için Milli Eğitim Bakanlığının konuya ilişkin temsilcileri ile 9 Kasım 2016 tarihinde bir çalıştay yapılmıştır.

6. Etik Platformu Toplantısı (12 Aralık 2016)

6. Etik Platformu Toplantısı (12 Aralık 2016)

Etik stratejilerin geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etik farkındalığı güçlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etik kültürün gelişimine katkı yapması amacıyla oluşturulan Etik Platformu ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sendikaların etik kültürün geliştirilmesi kapsamında işbirliği yaptığı bir mekanizma kurulmuştur. 

123